Skip to Content.
Sympa Menu

muenster - [MS Piraten] heute Peter Schaar in Münster

muenster AT lists.piratenpartei.de

Subject: Kreis Münster/ NRW

List archive

[MS Piraten] heute Peter Schaar in Münster


Chronological Thread 
  • From: Jens Seipenbusch <seipenbusch AT web.de>
  • To: "Ortsgruppe Münster (Nordrhein-Westfalen)" <muenster AT lists.piratenpartei.de>
  • Subject: [MS Piraten] heute Peter Schaar in Münster
  • Date: Thu, 03 Dec 2009 10:27:46 +0100
  • List-archive: <https://service.piratenpartei.de/mailman/private/muenster>
  • List-id: Ortsgruppe Münster (Nordrhein-Westfalen) <muenster.lists.piratenpartei.de>

Moin,

um 18:15 Uhr:
Bundesdatenschutz-beauftragter Peter Schaar bei den Münsterischen
Gesprächen zum öffentlichen Recht

Ort: J 3
Datum: 03.12.09
Beginn: 18:15
Ende: 20:00
(http://www.jura.uni-muenster.de/index.cfm?objectid=264F3023-A16B-6F7C-A75C61B559532210)

Beste Grüße,
Jens  • [MS Piraten] heute Peter Schaar in Münster, Jens Seipenbusch, 12/03/2009

Archive powered by MHonArc 2.6.19.

Top of Page