Skip to Content.
Sympa Menu

nds-northeim - [Nds-northeim] Richtungsentscheidung zur Kreisfusion in Osterode vertagt.

nds-northeim AT lists.piratenpartei.de

Subject: Austausch der Piraten aus dem Landkreis Northeim

List archive

[Nds-northeim] Richtungsentscheidung zur Kreisfusion in Osterode vertagt.


Chronological Thread 
  • From: Aljoscha Rittner <aljoscha.rittner AT piraten-nom.de>
  • To: nds-northeim AT lists.piratenpartei.de
  • Subject: [Nds-northeim] Richtungsentscheidung zur Kreisfusion in Osterode vertagt.
  • Date: Tue, 12 Jun 2012 12:02:01 +0000
  • List-archive: <https://service.piratenpartei.de/pipermail/nds-northeim>
  • List-id: Austausch der Piraten aus dem Landkreis Northeim <nds-northeim.lists.piratenpartei.de>
  • Organization: Newsserver der Piratenpartei Deutschland - Infos siehe: http://wiki.piratenpartei.de/Syncom/Newsserver


Moin!

Zur Info: http://www.hna.de/nachrichten/landkreis-northeim/northeim/kreisfusion-osterode-vertagt-richtungsentscheidung-2351113.html

Beste Grüße!  • [Nds-northeim] Richtungsentscheidung zur Kreisfusion in Osterode vertagt., Aljoscha Rittner, 06/12/2012

Archive powered by MHonArc 2.6.19.

Top of Page