Skip to Content.
Sympa Menu

berlin-squad-esperanto - [squad-esperanto] [esperanto-berlin] ZAMENHOF-OMAGHO 2017-04-14

berlin-squad-esperanto AT lists.piratenpartei.de

Subject: Liste vom Squad Esperanto / Listo de esperanta laborgrupo

List archive

[squad-esperanto] [esperanto-berlin] ZAMENHOF-OMAGHO 2017-04-14


Chronological Thread 
  • From: "Peter Kühnel" <EsperantoPeter AT web.de>
  • To: esperanto-berlin AT yahoogroups.de, "Andreas Diemel" <andreas.diemel AT web.de>, "andreas emmerich" <s.a.emmerich AT gmx.de>, "Andrej Kiskiel" <noreply AT netlogmail.com>, "Andrzej Pacholski" <arpacholski AT hotmail.com>, "Bernarda xxx" <beniaw5 AT wp.pl>, "Brian k Claude Moon Nourmont" <moonmont AT pt.lu>, bse <b-s-e AT yahoogroups.de>, "Christiane Altrogge" <CAltrogge AT t-online.de>, "Christof Krick" <christof.krick AT esperanto.de>, "Dennis Bemmann" <dennis AT bemmann.de>, "Dorota Szczygieł" <myszkameister AT gmail.com>, "EsperantoJunularo Berlin" <ej.berlin AT esperanto.de>, "Esperanto-Kulturdomo Gresillon" <kastelo AT gresillon.org>, esper-lali AT yahoogroups.de, "Giorgio Silfer" <13949 AT esperantio.net>, "Gordana Skoric" <skoric.gor AT gmx.de>, "Halina Komar" <korlando AT interia.eu>, "Handzlik Georgo" <j.handzlik AT kleks.pl>, "Infozentrum Esperanto" <infozentrum AT esperanto.de>, "Iryna Gerasimova" <ibrilliant AT yandex.com>, "Jan Skonieczka" <skonpres AT poczta.onet.pl>, "Judith Meier" <yutian.mei AT gmail.com>, Koreino <chorokgang AT naver.com>, "Kris Lobacz Szczecin" <lobacz.k AT onet.eu>, Kvinpetalo <informoj AT kvinpetalo.org>, "Lars Sözüer" <lars.duisburg AT gmx.de>, "Loreta Sukaityte" <loreta.sukaityte AT gmail.com>, "Manfred Westermayer" <manfred AT westermayer.de>, Marian <avolamer AT ols.vectranet.pl>, "Marian Polio orienta" <fresxo AT gmail.com>, "Martin Haase" <mail AT martinhaase.de>, "Martin Sawitzki" <Martin_Sawitzki AT gmx.de>, "Martin Schäffer" <esperantst AT gmail.com>, "Martin Schäffer" <gea.ma AT esperanto.de>, "Milan Sudec" <milan.sudec AT pu.t-com.hr>, "Otto Kern" <OttoKern AT web.de>, "Piraten Partei Esp" <berlin-squad-esperanto AT lists.piratenpartei.de>, "Rodica Todor" <rodica_todor AT yahoo.com>, "Rudolf Fischer" <rudolf.fischer AT esperanto.de>, sibylle.bauer AT esperanto.de, "Stephan Packebusch" <eibb AT esperanto.de>, "Tom Yval" <deutschlandtom AT gmail.com>, "Wilhelm Luthermann" <vlutermano AT gmail.com>, "zebsatjan kirf" <sebastian.kirf AT esperanto.de>
  • Subject: [squad-esperanto] [esperanto-berlin] ZAMENHOF-OMAGHO 2017-04-14
  • Date: Thu, 24 Dec 2015 03:24:11 +0100
  • Importance: normal
  • List-archive: <https://service.piratenpartei.de/pipermail/berlin-squad-esperanto>
  • List-id: Liste vom Squad Esperanto / Listo de esperanta laborgrupo <berlin-squad-esperanto.lists.piratenpartei.de>
  • Sensitivity: Normal

Karaj,                                                                                                                                  Berlino,      2015-12-24,  Sankta Mateno
 
volonte mi kaptas la ideon de Reinhard Haupenthal, plusenditan al ni far Roland Schnell, iama prezidanto de Esperanto-Ligo Berlin.
Restas ankoraú iom pli ol unu jaro, ghis la mortotago de Zamenhof revenos 100an fojon: La 14a de aprilo 2017 estas vendredo.
Do mi povas imagi, omaghi al Zamenhof tutan longan semajnfionon de vendredo ghis dimancho. Indas.
La arangho devas esti deca kaj havu adekvatan kadron (ne primitivan simplan, sed iom luksan!)
Konvenus la grandstilaj salonoj en la Pola Instituto (Präsidenten- aú Burgstraße), situantaj en la centro de Berlino, kie ni jam aranghis komune antaú kelkaj jaroj datrevenon.
La salonoj estu la samaj por chiuj tri tagoj! (tiel tre konvene kaj grandstile estis en Szeczcin printempe! gratulon al Chris kaj lia teamo!)
Do, necesas frue bloki ilin.
Ni fondu preparkomitaton de manpleno da homoj, kiel Roland sugestas. (mi proponas Detlev Blanke, Fritz Wollenberg, Roland Schnell, Judith Maier, Lu, Henryk kaj min, eble iun mi forgesis: do vin proponu!). Mi pretas aktive kaj stire kunlabori en tiu komitato.
 
Mi chisube skizas miajn spontaneajn unuajn ideojn:
ekzemple jene:
vendr. 2017-04-14.  11:00 Gazetara Konferenco (kun d-ro Detlef Blanke, Fritz Wollenberg, Sebastian Kirf kaj aliaj)
                                    13:00 Tagmangho
                                    15:00 - 16:00 Prelego en la Juda Muzeo
                                    17:00 - 17:30 Bonvenigo en la Pola Instituto
                                    18:00  Vespermangho
                                    19:00 - 20:00 Prelego pri la vivo de Zamenhof
                                    20:00 -20:30 Champana akcepto
                                   20:30 - 21:00 Prezento de la libro "111 jaroj E en Berlin" far Fritz Wollenberg
                                   21:30    Gufujo
 
sabate               -15.  11:00 Podia Diskuto (Sebastian Kirf, Bengt-Arne Wickström, Detlev Blanke, Martin Haase, Chuck Smith, Judith Meier, Seán Ó Riain ...)
                                              Temo (eble): La internacia lingvo Esperanto: sociaj, politikaj kaj ekonomiaj shancoj en demokrata globala mondo
                                   13:00 tagmangho en bona restoracio (eble la juda restoracio en Oranienburger Straße)
                                   15:00 promeno al Esp-lokoj en Dircksenstraße k.a.
                                   18:00 vespermangho en restoracio Hasir aú alia
                                   20:00 ? Berlino nokte individue por dibochemuloj

dimancho          -16   11:00 matineo Esperantologia Seminarieto germanlingva (Blanke, Haase, Cyril Brosch, Michele Gazzola, Haupenthal, japano el FFO k.a.
                                   14:00 tagmangho en restoracio Hasir (aú alia)
                                   16:00 kafo, teo en pola Instituto
                                   17:00 oficiala malfermo kaj adiaúo
 
Akompane:          - ekspozicio k vendo de aktualaj libroj (kaj montro de kelkaj brokantajhoj el antaú la 1a mondmilito)
                            - fotoekspozicio (eble tiu de GEA en Herzberg kaj aldone tiu de Fritz Wollenberg pri Berlino)
                            - dismeto de inform-/varbmaterialo pri Esp., GEA, UEA, GIL etc.
                           - vendo de Esperantorilataj artikoloj (insignoj, ceramikajhoj, poshtkartoj, ludoj, ludiloj
                            - deca fresha florarangho
                            - muzika kadro (piano, fluto, koruso?)
                            - ......... aldonaj ideoj bonvenaj
 
Mi povas imagi, ankaú inviti la nepon de Zamchjo, Louis Zaleski-Zamenhof el Parizo, kaj lian filinon, kiu transprenis de li en UK Lillo la stafeton de Louis, kaj shian filon, kiu en Lillo iom balbute sed kuraghe promesis, envicighi en la heredon de sia praprapra-avo, finlerni flue Esperanton kaj pluporti la torchon.
 
Po financi la tuton, - ni kolektu monon
                              - ni petu subvencion de GEA
                              - petu subtenon de la urbo Berlin aú de EU
Mi mem  promesas sponsore donaci 500,00 € por la arangho.
Pardonu, se mi mistajpis individuan nomon.
 
Mi deziras al vi por la hodiaúa vespero agrablan, kvietan kaj pacan Sanktan Nokton!
 
Kore kaj amike salutas
Petro
 
Dipl.-Ing. Peter Kühnel
prezidinto de ELB
Docento por Esperanto
Urba kaj trafika planisto
Einbecker Str. 36
10317 Berlin
0177-491 90 19
 
Gesendet: Mittwoch, 02. Dezember 2015 um 12:38 Uhr
Von: "esperanto AT berlin.de [esperanto-berlin]" <esperanto-berlin AT yahoogroups.de>
An: esperanto-berlin AT yahoogroups.de
Betreff: [esperanto-berlin] Re: Zamenhof 2017
 

Bele, ke la prezidanto vekiĝis. La letero de Hauptenthal ekzistas de kelkaj semajnoj.

Mi komentis, ke mi ne multe ŝatas la ideon pri la biblioteko (kopio de lia agado en rilato kun Schleyer)

Mi preferus realigi ion, kiu prilumas la judan fonon de Zamenhof kaj Esperanto kun la judaj kulturaj strukturoj en Berlin.

Mi proponis fondi komisionon, ĉar la estraro sufiĉe pruvis, ke ili ne vere kapablas (aŭ deziras) fari ion.

Pro la ne tiom impona reputacio de Esperanto mi supozas, ke eble oni sukcesas aranĝi prelegon en "Juda Muzeo", eble malgrandan ekzpozicion pri la verko. Tie gravas ne resti en la pasinteco sed montri la aktualan evoluon.

Mi invitas ĉiujn komenci kolekti materialon, kiu speciale traktas la rilaton de la familia Zamenhof kun la urbo Berlin kaj Berlinanoj. "Germana Esperantisto" sufiĉe ofte menciis ion. Ekzemple la frato rompis piedon dum vojaĝo kaj devis resti ĉe berlina kuracisto. Berlinanoj foje vizitis la Majstron en Varsovio kaj raportis.

Estas unika ebleco, eviti la kutimajn tabulojn kun tekstoj kaj bildoj, kiu estas la kutima aspekto de Esperanto ekzpozicioj.

Kore salutas

Roland Schnell, Berlin, DE---In esperanto-berlin AT yahoogroups.de schrieb <RonaldSchindler@...>:
ĉu vi havas iujn proponojn por la celebro de la 100-jariĝo de la morto de Zamenhof?

 

__._,_.___
 

Gesendet von: esperanto AT berlin.de
 
Antworten Auf der Website Antworten an Absender Antworten an Group Neues Thema Beiträge zu diesem Thema (2)
Grupo chefe por informoj. Bv. nepre komuniki en Esperanto (kaj nur esceptokaze en alia lingvo)! Por diskutoj bonvolu prefere uzi tiun chi Google-grupon: https://groups.google.com/forum/#!forum/esperanto-berlin-forum

Retejo de la listo: http://de.groups.yahoo.com/group/esperanto-berlin/
Kalendaro: http://de.groups.yahoo.com/group/esperanto-berlin/cal
Adresaro: https://de.groups.yahoo.com/neo/groups/esperanto-berlin/database/1/records
Atentu - la retadresoj de yahoo.com estas uzeblaj nur, se vi ensalutis che Yahoo (la membreco en la grupo esperanto-berlin, do ke vi ricevas tiujn chi mesaghojn, ne sufichas.)

Malaligho per esperanto-berlin-unsubscribe AT yahoogroups.de
 
.

__,_._,___


  • [squad-esperanto] [esperanto-berlin] ZAMENHOF-OMAGHO 2017-04-14, Peter Kühnel, 12/24/2015

Archive powered by MHonArc 2.6.19.

Top of Page