Skip to Content.
Sympa Menu

berlin-squad-esperanto - [squad-esperanto] Mia neaktiveco :(

berlin-squad-esperanto AT lists.piratenpartei.de

Subject: Liste vom Squad Esperanto / Listo de esperanta laborgrupo

List archive

[squad-esperanto] Mia neaktiveco :(


Chronological Thread 
  • From: Chuck Smith <chuck AT chucksmith.de>
  • To: berlin-squad-esperanto AT lists.piratenpartei.de
  • Subject: [squad-esperanto] Mia neaktiveco :(
  • Date: Fri, 25 Apr 2014 00:06:18 +0200
  • List-archive: <https://service.piratenpartei.de/pipermail/berlin-squad-esperanto>
  • List-id: Liste vom Squad Esperanto / Listo de esperanta laborgrupo <berlin-squad-esperanto.lists.piratenpartei.de>

Saluton sampiratoj,

Mi multe bedaŭras, ke mi dum la lasta kunsido en St. Oberholz promesis traduki la informilon por la elektoj kaj poste ne faris. Mi sentas min superŝutita de Eo-laboro rilate al mia gvidato de mia Eo-ludfirmao Ludisto (www.ludisto.com) kaj ĝis julio, mi instruos tri Eo-kursojn... mi krome volas plibonigi la retejon de EABB. Mi sentas, ke mi ne povas pli aktivi por Eo ol tio. :(

Do, mi daŭre ŝatas la piratpartion kaj la Esperanto-kvadron, sed ne plu volas promesi, ke mi faros aferojn kaj finfine ne faras. Se mi iel malmulte povus helpi, mi tre ŝatus, kaj esperas, ke mia duonforlaso de ĉi tiu grupo ne malinspiros aliajn. Mi deziras al ĉiuj ĉion bonan!

Amike kaj pirate,
Chuck


  • [squad-esperanto] Mia neaktiveco :(, Chuck Smith, 04/25/2014

Archive powered by MHonArc 2.6.19.

Top of Page